Život je ve vašich rukou

Tato teze postmoderní doby je značně vzdálená skutečnosti zejména v tzv. „vyspělých“ zemích. Každý obyvatel této části světa, ale díky vojenským a ekonomickým zásahům nejmocnějších zemí i v ostatních částech zeměkoule, je člověk jako jednotlivec a lidské společenství jako celek omezováno a utlačováno. Možnost osobní svobodné volby je stále menší. Zejména proto, že dnes nemáme dost relevantních informací, podle kterých se můžeme rozhodovat.

Co je nedotčeno

Co ještě zůstalo relativně nedotčeno, jsou prastaré astrologické a přírodní metody předvídání tendencí vývoje nejen individuálního, ale i společenského. Nejstarší na zeměkouli jsou podle všeho právě čínské horoskopy , které začaly vznikat již dlouho před vznikem civilizací na středním východě, v době vzniku prvních čínských dynastií a států.