Obraťte se na nás

Hledáte firmu, která vás zbaví ucpané či zanešené kanalizace nebo se jen pro klid v duši poohlížíte po preventivním postupu? Je na čase se pustit do přetékajícího a bakteriemi obsazeného septiku? Jsou vaše požadavky specifičtější a hledáte opravdu profesionální přístup a specifické řešení vašich potřeb?

Nabízíme široké spektrum služeb

Provádíme čištění kanalizací, aktivačních nádrží, sedimentačních jímek, přečerpávacích šachet, lapáků kalu a písku, česlí, retencí, odlučovačů tukových látek a takových lapolů, dešťových a horských vpustí, likvidujeme tekuté odpady a mnoho dalšího. Individuální přístup a rychlá efektivní práce za použití nejmodernějších postupů a výkonné techniky zaručují nízké konečné náklady. Nabízíme též havarijní servis.